Fabriekslogistiek en haar voornaamste troeven

In de huidige uitdagende tijden moet de toeleveringsketen wendbaar zijn en snel kunnen inspelen op wijzigingen in vraag en aanbod. B2C en B2B klanten stellen hogere eisen dan voorheen. Dit vereist een laserscherpe focus, maar tegelijkertijd op alle fronten aanwezig zijn?

Dat kan niet, denken wij. Wij geloven dat productiebedrijven zich moeten kunnen concentreren op hun kernactiviteiten: productie, kwaliteitscontrole, onderzoek en ontwikkeling, marketing en verkoop.

Steeds meer bedrijven beperken zich niet langer tot het uitbesteden van inkomende en uitgaande logistieke stromen; ook hun fabrieks- of productielogistiek vertrouwen zij toe aan derden.

Waarom fabriekslogistiek uitbesteden

Inventaris en Beschikbaarheid

Fabriekslogistiek is meer dan alleen inkomende en uitgaande goederenstromen. Productielijnen moeten onafgebroken kunnen draaien. Beschikbaarheid van alle benodigde onderdelen en grondstoffen is essentieel. Dat geldt trouwens ook voor verbruiksartikelen. Als het verkeerde artikel opraakt, vallen de productielijnen stil. Indien u het voorraadbeheer echter kan toevertrouwen aan een logistieke partner die er nauw op toeziet dat alle goederen op het juiste moment op de juiste plaats zijn, kunnen uw operatoren zich concentreren op waar ze goed in zijn: ervoor zorgen dat de productielijnen gesmeerd lopen en kwalitatieve producten afleveren.

Geavanceerde Data-Analyse

Wist u dat u aanzienlijke besparingen kan doen op uw voorraden? Onze krachtige en geavanceerde tools voor data-analyse kunnen bedrijven helpen kosten te besparen en de efficiëntie van het voorraadbeheer te optimaliseren.

Aan de hand van de analyse van historische data werken onze teams mogelijke scenario’s uit en bepalen zij welke onderdelen u bij de hand moet hebben, hoeveel u nodig heeft en waar u ze best opslaat. Zo worden uw voorraden kleiner terwijl de essentiële SKU’s toch in voldoende mate voorhanden blijven

Mensen en Materiaal

Het aantrekken van het juiste talent blijft een uitdaging, vooral in de logistieke sector. Indien u uw logistiek toevertrouwt aan een logistieke dienstverlener, geeft u tevens deze zorgen uit handen. Want er komt meer bij kijken dan alleen het werven van talent: seizoensgebondenheid, personeelsverloop. Logistieke dienstverleners hebben op dat vlak enkele niet onbelangrijke troeven; vaak voeren zij diverse logistieke operaties uit, de meeste daarvan zijn onderhevig aan een fluctuerende vraag. Bijgevolg beschikken zij - dank zij goede contracten met uitzendbureaus - over een flexibele werfreserve.

Medewerkers kunnen  eenvoudig weggehaald worden van een rustige werkplek en ingezet worden daar waar de vraag piekt. Elke werkplek brengt hen nieuwe kennis en ervaring, een aanzienlijk voordeel waardoor u profiteert van de beste werkwijzen in andere operaties.

Dit geldt ook voor apparatuur voor materiaalbehandeling. Indien u het beheer hiervan uitbesteedt, hoeft u zich verder geen zorgen te maken over de beschikbaarheid van het juiste materiaal op het juiste moment.

In wezen biedt het uitbesteden van fabrieks- en/of productielogistiek u de mogelijkheid om een aanzienlijk deel van uw kosten variabel te maken. Terwijl het beheer van mensen en materiaal door specialisten wordt gedaan kan u zich concentreren op de belangrijkste aspecten van uw bedrijf met de hoogste toegevoegde waarde.

Alles kan beter

Wij bij Ahlers streven voortdurend naar vernieuwing en verbetering, dat zit ingenesteld in onze bedrijfscultuur. Onze mensen zijn continu op zoek naar mogelijke verbeteringen in alle betrokken processen. Hun suggesties voor verbetering zijn welkom en worden geïmplementeerd. Op die manier kunnen wij onze klanten elke dag nog beter van dienst zijn.

Uitbesteden van bedrijfslogistiek: Voornaamste pluspunten

  • Focus op kernactiviteiten
  • Grondstoffen en onderdelen waar en wanneer ze nodig zijn
  • Potentiële kostenbesparing en efficiënter stockbeheer
  • Geen zorgen over personeelsplanning voor logistieke medewerkers
  • Continue verbetering van uw logistieke processen